Gå till innehåll
I 2 IF Karlstad
I 2 IF Karlstad

Avgifter

Varje år ska man som medlem göra två separata inbetalningar:

  • En medlemsavgift som gäller för hela året
  • En träningsavgift som gäller för hela året

Inget inbetalningskort behövs, utan man kan betala dessa avgifter som en vanlig räkning via sin internetbank. Notera att man inte kan slå ihop flera betalningar till en, utan varje betalning måste göras separat även om man betalar t.ex. medlemsavgift och träningsavgift vid samma tillfälle.

Medlemsavgift (årsvis)

Medlemsavgiften betalas i januari. Hur mycket man ska betala beror på medlemmens ålder. Familjemedlemsskap innebär att om man har flera familjemedlemmar som är medlemmar i I2 IF så behöver man med ett familjemedlemsskap bara betala en medlemsavgift per familj. I så fall skriver man "FAMILJ" istället för sitt personnummer.

  • Stödmedlem: 50 kr
  • Ungdom (t.o.m. det år man fyller 20): 100 kr
  • Vuxen: 300 kr
  • Familjemedlemsskap: 500 kr

Betalningen görs till bankgiro 936-1593.
Märk betalningen "Medl.avg. (år) (namn) (personnummer) FÄKT".
Ett exempel: Medl.avg. 2023 Jonas Eriksson xxxxxx-xxxx FÄKT.

Träningsavgift (årsvis)

Träningsavgiften betalas i januari alternativt den månad man börjar träna, och ligger för närvarande på 500 kr. Även denna betalning görs till bankgiro 936-1593.
Märk betalningen "FÄKT: Trän.avg. (år) (namn) (personnummer)".
Ett exempel: FÄKT: Trän.avg. 2023 Jonas Eriksson xxxxxx-xxxx.